Steven Bakker

E-mail adres

stevenbakker@sameneentexel.nl

Drijfveer!

“Persoonlijk ben ik van mening dat oprechte aandacht voor het maatschappelijke belang in de directe omgeving én daarbuiten belangrijk is. Met het ouder worden lijkt dit steeds belangrijker te worden. In dit kader past deze bestuursfunctie in mijn levensfase. Een stukje kennis en ervaring ter beschikking stellen ten behoeve van de zorg op Texel. Een mooie uitdaging op een mooi moment! “

Dagelijks leven!

“Ik ben werkzaam bij de Belastingdienst (zeer) Grote Ondernemingen (kantoor Amsterdam). Een belangrijke compensatie voor mijn reistijd is de continue uitdaging vanuit de brede fiscaliteit in de Randstad. Dit op het gebied van mijn specialisatie transfer pricing (beoordeling zakelijkheid van transacties tussen groepsondernemingen, met een internationaal accent). En daarnaast ben ik direct betrokkenheid bij de fiscale behandeling voor een aantal van de grootste multinationals van Nederland. Buiten mijn dienstverband treed ik een paar keer per jaar op als gastdocent voor de Nyenrode Business Universiteit”.

Bestaansrecht Stichting!

“In brede zin past nog steeds de constatering dat onze Stichting redelijk onbekend is. Met als gevolg dat het ook niet breed bekend is dat de Stichting waarde toevoegt aan de zorg op Texel. De Stichting heeft de mogelijkheid om wat te betekenen in gevallen van goede zorggerelateerde initiatieven waarvoor financiering lastig is. De bevestiging hiervoor blijkt uit het opgebouwde Stichtingsvermogen, de behaalde rendementen en toegekende bijdragen/giften. De doelstellingen van de Stichting zijn met de statutenwijziging in maart 2014 uitgebreid. De mogelijkheden zijn nu nog breder en dat zorgt weer voor meer uitdagingen!”

Het bestuur  Onze projecten  Help ons helpen!  Aanvraag doen