Schenken

De kwetsbare groepen in onze Texelse samenleving hebben extra zorg en aandacht nodig. Stichting Samen één Texel bekommert zich om hun welzijn. Wij maken projecten mogelijk waar anders geen geld voor zou zijn. Zorg voor de medemens en bijstand van degenen die dat op Texel nodig hebben. Dat is ons motto. Wij streven naar een vitale samenleving. Samen met u, want zonder uw hulp beginnen wij niets. U kunt ons steunen door een eenmalige gift of periodieke schenking te doen of Vriend te worden van Stichting Samen één Texel.

Testament
Uiteraard kunt u Stichting Samen één Texel opnemen in uw testament. Dit kan door middel van een erfstelling of een legaat. Stichting Samen  één Texel  ontvangt dan een vastgesteld percentage (erfstelling) of een bepaald bedrag (legaat) van de erfenis. Uw notaris kan u hierbij adviseren.

Vrijstelling
Stichting Samen één Texel is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan het Stichting Samen één Texel zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gehele gift komt daarom ten goede aan sociale initiatieven in het Koninkrijk der Nederlanden, temeer omdat wij onze exploitatiekosten uit eigen middelen betalen.

Meer weten?
Voor meer informatie, persoonlijk advies over grote giften, of een afspraak maken, dan kunt u contact opnemen met ons via 0222 – 31088 of info@sameneentexel.nl.