Hoe u kunt helpen?

De kwetsbare groepen in onze Texelse samenleving hebben extra zorg en aandacht nodig. Stichting Samen één Texel bekommert zich om hun welzijn. Wij maken projecten mogelijk waar anders geen geld voor zou zijn.

Wij streven naar een vitale samenleving waar elke Texelaar meetelt.. Samen met u, want zonder uw hulp beginnen wij niets. Samen kunnen we zorgen voor een prettig leefklimaat op ons eiland.
Via collecten, bijdragen of schenkingen van particulieren en instellingen, erfenissen, legaten en (periodieke) donaties komt onze stichting aan haar financiële middelen. Wij zorgen ervoor dat uw gift op een goede, verantwoorde manier op Texel en aan Texelaars wordt besteed.

Vrijstelling
Stichting Samen één Texel is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beoogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan de stichting zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gehele gift komt daarom ten goede aan de projecten die wij ondersteunen.

Texel

Wilt u helpen?
Misschien wilt u eens nadenken over een schenking, periodieke donatie, legaat of andere vorm van steun. Of misschien heeft u ideeën of suggesties waaraan wij uw bijdragen zouden kunnen besteden. Graag gaan wij daarover met u in gesprek. Neemt u gerust contact op met ons. Dan kunnen we over uw ideeën en vragen van gedachten wisselen.

Wilt u ons direct steunen? Steun Stichting Samen één Texel met een éénmalige gift, donatie, legaat of een schenking (U kunt hiervoor eventueel de onderstaande ‘doneer’ knop gebruiken) of word vriend van Stichting Samen één Texel.