05 jan 2021
januari 5, 2021

Legaat

In oktober 2020 mochten we een legaat van € 25.000 ontvangen uit de nalatenschap van mevrouw Beekenkamp. De wens van de schenker is dat het bedrag ten goede zal komen aan verzorgingshuis de Gollards en/of het verpleeghuis Texel.

Krijntje Beekenkamp werd op 9 januari 1921 geboren te Loosduinen en verhuisde als tweejarige met haar moeder naar Texel. In 1982 ontving ze vanwege haar 40-jarige verbintenis als onderwijzeres aan de Redmer IJska school te De Waal de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Zij overleed op 99-jarige leeftijd.