Motto & Missie

“Stichting Samen één Texel ondersteunt en initieert projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel.”

Dat is het motto van de Stichting Samen één Texel. De kwetsbare groepen in onze Texelse samenleving hebben extra zorg en aandacht nodig. Stichting Samen één Texel bekommert zich om hun welzijn. Ons streven is een vergaande maatschappelijke betrokkenheid door ondersteuning van projecten op het gebied van welzijn, gezondheid en huisvesting.

“Wij maken projecten mogelijk waar anders geen geld voor zou zijn.”

Samen-Een-Texel-w1

Oprichting
De organisatie zag in 1974 het levenslicht door een samenvoeging van de Bakker Keijserstichting en Algemeen Weeshuis Texel. Het werk van beide instanties werd overgenomen door de overheid, die de bijstandswet afkondigde. Besloten werd het gezamenlijke vermogen in te zetten voor maatschappelijke doeleinden, in de lijn van het oorspronkelijke doel. En zo is het nog steeds.

“Wij streven naar een vitale Texelse samenleving. Dat doen we samen met andere Texelse hulporganisaties. Met onze financiële steun kunnen zij hun goede werk doen.”

Niet denken, maar doen!
Wij zijn doeners. We ondersteunen en initiëren projecten die de gezondheid en het welzijn van onze doelgroep bevorderen. Nieuwsgierig? Neem een kijkje bij onze projecten!

Wij streven naar een samenleving waar elke Texelaar meetelt.. Samen met u, want zonder uw hulp beginnen wij niets.

Help mee
Onze stichting is volledig afhankelijk van schenkingen, erfenissen en (periodieke) donaties. Daarom doen wij een beroep op u: help ons helpen! Samen kunnen we zorgen voor een prettig leefklimaat op ons eiland. Helpt u mee?

 

Het bestuur  Onze projecten  Help ons helpen!  Aanvraag doen