21 mei 2019
mei 21, 2019

Nieuwe kansen voor kerkgebouw De Burght

De Protestantse Gemeente Den Burg heeft het initiatief genomen voor Nieuwe kansen voor religieus erfgoed om hiermee het monumentale kerkgebouw De Burght in de Binnenburg voor Texel te kunnen behouden. Zo kan het kerkgebouw een belangrijke rol blijven spelen binnen de Texelse samenleving voor bijvoorbeeld tentoonstellingen, voorstellingen en concerten. De plannen voor een nieuwe toekomst voor dit historische kerkgebouw leveren een belangrijke bijdrage aan de Texelse samenleving, gericht op diverse doelgroepen. De plannen bevinden zich momenteel nog in het fondsenwervingstraject; de Stichting Samen één Texel heeft € 15.000 toegezegd.