30 jan 2012
januari 30, 2012

Onderzoek: Texel als ontzorgproeftuin

Zorgvraag economische kans voor dorpen?

Ook de Texelse toerist wordt ouder, en krijgt zorgvragen. Als we daar slim op inspelen, kunnen we daarmee ook de zorgvoorzieningen voor de ouder wordende Texelaars een sterker economisch draagvlak geven. Er zijn kansen, die tegelijk een belangrijke impuls kunnen zijn voor de leefbaarheid van onze dorpen. Maar dan moeten we wel nu beginnen.

Dit blijkt uit een verkenning die de Stichting Samen Één Texel heeft uit laten voeren door Ir. Rikus Kieft van Kieft Noord naar de kansen en randvoorwaarden met als werktitel: ‘Texel als OntZorgProeftuin’.

Uit een eerder onderzoek van Omring bleek al dat Texel de komende jaren een groot probleem zal krijgen om haar ouderen voldoende en volwaardige ondersteuning te bieden als zij haar beleid in gezamenlijkheid niet aanpast en afstemt.

De winst voor de toekomstige generatie ouderen op het eiland kan groot zijn, als creatief en in breed verband wordt gezocht naar nieuwe oplossingen die buiten de gebaande paden het ‘probleem’ benaderen.

IMGP3404

Op donderdagavond 19 januari 2012 werden de uitkomsten van deze verkenning besproken met een groep betrokken texelaars in Lunchlokaal Texelhoeve. Klik hier voor de digitale versie van het rapport.

Stel je eens voor…Texel in 2025

In de dorpen krijgen Texelaars de zorg aan huis die ze nodig hebben. De rol van de overheid is geminimaliseerd. Texel is vrijwel selfsupporting. Er zijn korte lijnen tussen zorginstellingen en het sociale netwerk in het dorp; gemeenschapszin viert hoogtij en er bestaat een compleet systeem op het eiland van zorg- en welzijnsdiensten.

Texel-als-ontzorgproeftuin-

Er zijn collectieve woonzorgarrangementen in de dorpen waar ook toeristen-met-zorgvraag terecht kunnen. Huisautomatisering zorgt ervoor dat de lijnen en de responstijd kort wordt gehouden.

Voorbeelden van slimme zorg
Per dorp zijn er één of meerdere ‘zorgburgemeesters’ die leiding geven aan de diverse processen.

Er zijn dorpssteunpunten die dienst doen als ontmoetingsplek en spreekuurlocatie voor diverse ambulante professionals. Per dorp zijn er één of meerdere ‘zorgburgemeesters’ die leiding geven aan de diverse processen. Het toeristisch ontzorgaanbod zorgt voor economisch draagvlak voor de totale zorgvoorzieningen op Texel.

Een ander dorp heeft een zorghotel waar mensen (ook texelaars) kunnen bijkomen van een operatieve ingreep.

Op de schaal van het hele eiland hebben de dorpen zich qua voorzieningen gespecialiseerd. Het ene dorp heeft zich toegelegd op gastvrije ontvangst van toeristen met thuiszorgvraag en het ander dorp legt zich toe op een wellness-aanbod met kuuroord en massagecentra specialistische fysiotherapiebehandelingen.

Texel-als-ontzorgproeftuin1

Een ander dorp heeft een zorghotel waar mensen (ook texelaars) kunnen bijkomen van een operatieve ingreep. Er is een voorziening voor reumapatiënten. Ook het ‘afkickcentrum op niveau’ heeft een goede plek waar managers, ondernemers en bestuurders de laatste fase van hun drugsverslavingsbestrijding doormaken.

Er hebben zich veel bedrijven ontwikkeld met een aanbod op het gebied van body&brein, aangepaste buitenactiviteiten, wandelingen, rondritjes, Texelse verhalenvertellers etc.

Er is flexibel duurzaam openbaar vervoer eilandrond en jaarrond. Texel heeft zich ontwikkeld tot één van de beste ontzorglocaties in Nederland of misschien zelfs wel van Europa. Er is meer dan voldoende verplegend en verzorgend personeel. Texel is heel aantrekkelijk voor nieuwe werknemers die zich vestigen in de dorpen.

Texel-als-ontzorgproeftuin3

Zij zorgen voor nieuwe reuring en kinderen voor de scholen. Texel floreert als geheel en op alle fronten, mede door de hoge Europese ontzorgstatus c.q. ontzorgbekendheid van het eiland.

Texel floreert als geheel en op alle fronten, mede door de hoge Europese ontzorgstatus c.q. ontzorgbekendheid van het eiland.

Klein beginnen
Rikus Kieft: “Er zijn echt veel kansen voor Texel. Het ‘kwartet’ van toenemende zorgvraag, thuis oud en verzorgd willen worden, de leefbaarheid van de dorpen en toeristische kansen is beslist complex. Het vraagt veel van alle betrokkenen, maar wij zijn er van overtuigd dat Texel dit prima aankan.

Zonder de inzet van de dorpsbewoners is het vrijwel onmogelijk om Texel te laten profiteren van de kansen die er zijn

Het is van belang dat er ‘klein’ wordt begonnen en dat er per dorp kartrekkers zijn. Zonder de inzet van de dorpsbewoners is het vrijwel onmogelijk om Texel te laten profiteren van de kansen die er zijn. Oosterend is wat mij betreft een dorp waar de eerste kansen verzilverd kunnen worden. Als het in Oosterend ‘staat’ dan kan de OntZorgProeftuin verder worden uitgebreid naar alle andere dorpen”.

“Wij krijgen vanuit de dorpen veel signalen dat er vooral naar de ouderen en zorgbehoeftigen toe veel te weinig gebeurt.”

Wim Eelman, voorzitter van de stichting: “Wij krijgen vanuit de dorpen veel signalen dat er vooral naar de ouderen en zorgbehoeftigen toe veel te weinig gebeurt. De leefbaarheid moet, en kan, veel beter. Ik durf na de verschijning van het verkenningsrapport en deze klankbordavond de conclusie wel aan dat er ruim voldoende draagvlak is in de Texelse samenleving.

Texel-als-ontzorgproeftuin2

We zullen spoedig de volgende stap gaan zetten. Stel dat we daarbij inderdaad kiezen voor Oosterend als start van ‘Texel als OntZorgProeftuin’, dan zit ik graag binnenkort met een aantal betrokken bewoners en de dorpscommissie om tafel”.