Steven Bakker

E-mail adres

stevenbakker@sameneentexel.nl
bakker-ijv@kpnplanet.nl

Drijfveer!

“Persoonlijk ben ik van mening dat oprechte aandacht voor het maatschappelijke belang in de directe omgeving én daarbuiten belangrijk is. Met het ouder worden lijkt dit steeds belangrijker te worden. In dit kader past deze bestuursfunctie in mijn levensfase. Een stukje financiële, cijfermatige en fiscale kennis en ervaring ter beschikking stellen ten behoeve van de zorg op Texel. Een mooie uitdaging op een mooi moment!“

Dagelijks leven!

“Ik ben werkzaam bij de Belastingdienst (zeer) Grote Ondernemingen (kantoor Amsterdam). Een belangrijke compensatie voor mijn reistijd is de continue uitdaging vanuit de brede fiscaliteit in de Randstad. Dit op het gebied van mijn specialisatie transfer pricing (beoordeling zakelijkheid van transacties tussen groepsondernemingen, met een internationaal accent) en fiscale klantbehandeling. En daarnaast ben ik direct betrokken bij de fiscale behandeling voor een aantal van de grootste multinationals van Nederland. Buiten mijn dienstverband treed ik een paar keer per jaar op als gastdocent voor de Nyenrode Business Universiteit” en ben ik lid van de RvC van de NV Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO).

Bestaansrecht Stichting!

“De naamsbekendheid van Samen één Texel kan beter! Om nog meer te kunnen betekenen voor zorg en welzijn op Texel heeft het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting daarom onze aandacht. Het opgebouwde stichtingsvermogen, de behaalde jaarlijkse rendementen en toegekende bijdragen en giften bieden de mogelijkheid om bij te dragen aan diverse mooie initiatieven op het eiland. Dat de Stichting ook de mogelijkheid biedt voor een fonds op naam om op die manier bij te dragen aan zorg en welzijn op Texel is nog niet iedereen bekend; ook dat punt heeft onze aandacht. Het bestuur heeft de doelstellingen van de Stichting middels een statutenwijziging in maart 2014 uitgebreid. De mogelijkheden zijn nu nog breder en dat zorgt weer voor meer uitdagingen!”

Het bestuur  Onze projecten  Help ons helpen!  Aanvraag doen