13 dec 2012
december 13, 2012

Stichting Ajuin ontvangt € 3000,-

Om de nieuwe theaterproductie ‘Leef-tijd’ van Stichting Ajuinmogelijk te maken was financiële ondersteuning zeer gewenst. Stichting Samen één Texel zorgt er met een financiële bijdrage van € 3000,- mede voor dat de voorstelling begin 2013 haar première mag beleven.

Aan het nieuwe theaterstuk doen 13 vrouwen mee. Het toont een integer en persoonlijk beeld van een generatie, verteld door bijzondere, gewone mensen. De voorstelling gaat in op de tijd en de omstandigheden waarin de vrouwen hebben geleefd. De oudste vrouw (86) die meedoet was bijvoorbeeld al getrouwd en moeder toen haar jongste zusje (63) werd geboren.

Belangrijke momenten in hun levens passeren de revue en worden vervolgens gekoppeld aan belangrijke gebeurtenissen in de vorige eeuw. Voorbeelden hiervan zijn de crisistijd, de tweede wereldoorlog, de watersnoodramp, emancipatie enz. ‘Leef-tijd’ krijgt hierdoor een sociale en historische dimensie.

De financiële steun van Stichting Samen één Texel wordt o.a. gebruikt om te kunnen repeteren op diverse locaties. Daarnaast wordt het door de bijdrage mogelijk om decors te bouwen en de nodige geluidsapparatuur te huren.

De Stichting Ajuin houdt zich op Texel vooral bezig met Verteltheater. Ouderen vertellen hun levensverhalen, die daarna door dramadocente Anneke Berghuis (geassisteerd door Karin Somers) worden bewerkt tot een theatrale vorm. Ze krijgen daardoor een stem, die op bijzondere wijze de huidige generaties vertelt waar de maatschappij op is gebaseerd. Het maakt op een bijzondere wijze duidelijk dat er de afgelopen halve eeuw veel is veranderd. Een grote verscheidenheid aan mensen doet mee. Bijkomend aspect, maar zeker zo belangrijk, is het vertrouwen en begrip dat ontstaat tussen de deelnemers onderling.

De theatervoorstelling gaat begin 2013 van start in de dorpen op Texel. Op verzoek kunnen er ook voorstellingen worden verzorgd op scholen. Hoogstwaarschijnlijk zal de voorstelling hierna een vervolg krijgen op Wieringen!

Voor meer informatie en/of boekingen kunt u contact opnemen met Anneke Berghuis via 0222-319625. Uiteraard kunt u ook een online bezoek brengen aan www.stichtingajuin.nl