Tante Henderien Slik-Stark-fonds

In november 2019 heeft Stichting Samen één Texel een bedrag van € 91.670 ontvangen uit de nalatenschap van mevrouw Henderien Slik-Stark, oud-inwoonster van Oosterend.

De wens van de schenker is dat het bedrag van deze nalatenschap ten goede zal komen aan het Verpleeghuis Texel. We zijn bijzonder blij met deze schenking en zullen deze wens uiteraard respecteren.