24 feb 2022
februari 24, 2022

Wooninitiatief Down Town

In de Burgerhoutstraat in Den Burg woont een groep van zes jongvolwassenen met een verstandelijke beperking samen met begeleiders. De gemeenschappelijke ruimtes in het huis, zoals de huiskamer en de keuken, zijn aan uitbreiding en renovatie toe en één en ander aan inventaris moet worden vernieuwd. Samen één Texel geeft hieraan een bijdrage van € 20.000.