Fonds op Naam

In 2015 is Steunstichting St. Jan opgegaan in Stichting Samen één Texel. De bestuursleden van de Steunstichting St. Jan waren van mening dat de toenemende bank- en beheerkosten niet meer opwogen tegen het relatief beperkte vermogen. Bovendien bleek het jaarlijkse beschikbare bedrag voor financiële bijdragen te beperkt om het stichtingsvermogen in stand te kunnen houden.  Om die reden zochten én vonden de bestuursleden van de Steunstichting St. Jan aansluiting met een Fonds op Naam bij de Stichting Samen één Texel.

Samen-een-Texel-Fonds-op-na

Specifieke kennis en ervaring
Deze aansluiting is tot tevredenheid van beide partijen binnen relatief korte tijd gerealiseerd aan de hand van een stappenplan op juridisch, fiscaal, publicitair en organisatorisch gebied. Dit stappenplan is door de Stichting Samen één Texel ontwikkeld en uitgevoerd. Op al deze elementen is binnen het bestuur van Stichting Samen één Texel specifieke kennis en ervaring aanwezig. Het maatwerk stappenplan is gericht op gelabelde algemeen nut vermogens, voor vermogens zowel met als zonder ANBI status.

Contact
Stichting Samen één Texel kan ook úw stichting vrijblijvend adviseren en begeleiden bij een dergelijke aansluiting. Wij helpen u graag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Arjen Boerhorst, arjenboerhorst@sameneentexel.nl.

Help ons helpen! Nieuws Aanvraag doen Contact

Onze projecten Word vriend van