Samen één Texel

Ondersteunt en initieert projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel.

Dat is het motto van de Stichting Samen één Texel. De kwetsbare groepen in onze Texelse samenleving hebben extra zorg en aandacht nodig. Stichting Samen één Texel bekommert zich om hun welzijn. Ons streven is een vergaande maatschappelijke betrokkenheid door ondersteuning van projecten op het gebied van welzijn, gezondheid en huisvesting.

Welzijn

Gezondheid

Huisvesting

Doe een aanvraag

Voor het goed kunnen beoordelen van een aanvraag, is het van belang dat wij voldoende informatie hebben. Hiervoor hebben wij een aanvraagformulier. Heeft u bij het invullen van het aanvraagformulier nog vragen of extra toelichting van ons nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze mogelijkheden

Wij streven naar een vitale samenleving waar elke Texelaar meetelt. Samen met u, want zonder uw hulp beginnen wij niets. Samen kunnen we zorgen voor een prettig leefklimaat op ons eiland.
Via bijdragen of schenkingen van particulieren en instellingen, erfenissen, legaten en (periodieke) donaties komt onze stichting aan haar financiële middelen. Wij zorgen ervoor dat uw gift op een goede, verantwoorde manier op Texel en aan Texelaars wordt besteed.

Actueel

 • 17 januari 2023

  We blijven het Samen doen

  Ook in het nieuwe jaar wil Samen één Texel zich inzetten voor het verbeteren van zorg en welzijn op het eiland. Wij blijven projecten ondersteunen die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel. Met een statutair vermogen van meer dan € 8,3 miljoen zijn we een fonds dat meetelt en daadwerkelijk het verschil kan maken. Het bestuur van Stichting Samen één Texel wordt gevormd door Texelaars die betrokken zijn bij het maatschappelijke leven op het eiland. Samen met u dragen wij ons steentje bij aan een mooi en leefbaar Texel. Met het accent op leefbaarheid voor alle leeftijdscategorieën, waarbij de aandacht en zorg voor ouderen en mensen met dementie prominent in beeld blijven.

 • 05 januari 2023

  De Deel

  De Deel is een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen en niet-aangeboren hersenletsel. Tegen de verwachtingen in is ook het tweede dagdeel op de donderdag goed gaan lopen en bleek gemeentelijke subsidie voor het komende jaar niet toereikend. Samen één Texel draagt € 8000 bij om De Deel ook in 2023 te kunnen blijven voortzetten.  

 • 05 januari 2023

  Rede van Texel live - 2023

  Met de Rede van Texel Live herleeft de Gouden Eeuw. In juni 2023 zal, net als in 2017, een groot aantal traditionele zeilschepen voor anker gaan bij de Rede van Texel en te zien zijn vanaf de haven in Oudeschild. Samen één Texel ondersteunt dit grootscheepse evenement met een bijdrage van € 5000 voor een lesprogramma voor de Texelse jeugd.

 • 05 januari 2023

  Diverse projecten in de afgelopen periode

  • Sportstichting Texel heeft een bijdrage van € 900 ontvangen voor de aanschaf van een nieuwe opblaasbare pannaboarding.
  • Texelgezinnen, het initiatief van Cintha Stiekema en Bianca Polderman, heeft € 5000 ontvangen voor steun aan kwetsbare gezinnen.
 • 21 oktober 2022

  ‘Texel, buiten in beweging!’

  Sportstichting Texel wil bewegen en sporten in de buitenlucht op Texel stimuleren. Onder andere met de aanleg van een trimbaan in het bos, beweegroutes door de dorpen en de aanleg van een beachvolleybal/beachtennisveld. Samen één Texel waardeert dit initiatief; bewegen is immers voor jong en oud belangrijk voor de fysieke én mentale gezondheid. Dit sportieve project ontvangt een bijdrage van € 40.000.
 • 22 juli 2022

  Zwemtrappen bij de Waddendijk

  Een groep bewoners van Oosterend en Oost zwemt jaarrond in de Waddenzee bij de dijk van de Zandkes en nabij de Krassekeet in Oost. De dorpscommissie van Oosterend heeft bij het Hoogheemraadschap een vergunning gekregen voor de aanleg van twee trappen op deze locaties voor een betere toegankelijkheid. Samen één Texel maakt zich sterk voor ‘gezond oud worden en gezond bewegen’ en draagt hieraan € 3.700 bij.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief!

Help ons met een donatie…

Betaal eenvoudig en veilig met

 • 0222 - 313 314
 • info@sameneentexel.nl

 • Samen één Texel
 • Orchismient 23
 • 1796 AV De Koog

Rabobank: 36.25.37.569
IBAN: NL10 RABO 0362 537 569
KVK nummer 41238563

website door WEBJONGENS