Onze projecten

Niet iedere Texelaar kent misschien de Stichting Samen één Texel, maar de projecten waaraan is bijgedragen zijn vaak des te bekender.

Hieronder een greep uit de organisaties/projecten die door de stichting worden ondersteund:

De Protestantse Gemeente Den Burg heeft het initiatief genomen voor Nieuwe kansen voor religieus erfgoed om hiermee het monumentale kerkgebouw De Burght in de Binnenburg voor Texel te kunnen behouden. Zo kan het kerkgebouw een belangrijke rol blijven spelen binnen de Texelse samenleving voor bijvoorbeeld tentoonstellingen, voorstellingen en concerten. De plannen voor een nieuwe toekomst.. lees meer →

Op Texel organiseert een werkgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van o.a. Texels Welzijn en Gezond Natuur Wandelen) wekelijks wandelingen vanuit diverse dorpen; en met veel succes! De wandelingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die graag wat meer willen bewegen en vinden plaats onder leiding van vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben onlangs een cursus ‘levensreddend.. lees meer →

08 mrt 2019
maart 8, 2019

Texelse Opera Vierdaagse

Opera op Texel! Op initiatief van de Stichting Lange Juni wordt op Texel een ‘Texelse Opera Vierdaagse’ georganiseerd; tijdens de cultuurmaand Lange Juni vinden er diverse voorstellingen, workshops en optredens plaats. Het belooft een toegankelijk en afwisselend programma te worden voor een breed publiek; Texelaars en toeristen, jong en oud. De Stichting Samen één Texel.. lees meer →

01 nov 2018
november 1, 2018

Restauratie orgel Maartenskerk

De Protestantse Waddengemeente Texel heeft het initiatief genomen om het orgel van de Maartenskerk te Oosterend te laten restaureren. Het orgel uit 1906 is een Rijksmonument en dient grondig te worden gerestaureerd. De Maartenskerk en het bijbehorende orgel spelen een belangrijke rol binnen de Oosterender samenleving én ook daarbuiten. Na de restauratie kan het orgel.. lees meer →

01 nov 2018
november 1, 2018

Busrondritten voor bewoners verpleeghuis

De cliëntenraad van de Omring organiseert jaarlijks busrondritten voor de bewoners van het Verpleeghuis; deze rondritten over het eiland vormen een welkome afleiding en voldoen duidelijk aan een behoefte. Omdat een groot gedeelte van de bewoners rolstoelafhankelijk is, is aangepast vervoer nodig. Jaarlijks worden zo’n 50 rondritten georganiseerd. De bewoners zijn hier heel blij mee.. lees meer →

01 nov 2018
november 1, 2018

Theater op school

Artex kunstenschool Texel organiseert dit én volgend schooljaar theaterlessen voor de leerlingen van de Kompasschool, een basisschool voor speciaal onderwijs. De lessen helpen de leerlingen om steviger in het leven te staan zodat zij later volwaardig mee kunnen en durven doen in de maatschappij. De Stichting Samen één Texel steunt dit initiatief van harte en.. lees meer →

17 jul 2018
juli 17, 2018

Nieuwbouw zorgappartementen van start

Het nieuwbouwproject op het landje van Pelgrim in Den Burg gaat na de zomer van 2018 van start: er komen in totaal 59 appartementen voor mensen met dementie of een lichamelijke zorgvraag en voor senioren die wat minder zorg nodig hebben. Het project is een gezamenlijk initiatief van Omring en woningcorporatie Woontij. Dit project kan.. lees meer →

17 jul 2018
juli 17, 2018

Tafeltje Dekje heeft weer toekomst

Tafeltje Dekje op Texel kan blijven voortbestaan! Brigitte Hollands van Texels Welzijn en Katrijn van de Vlerk van Omring hebben op 3 juli 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend om de toekomst van deze maaltijdvoorziening voor Texelaars die zelf niet meer kunnen koken, zeker te stellen.  De Gollards ondergaat binnenkort een ingrijpende verbouwing waarbij ook een nieuwe.. lees meer →

28 apr 2018
april 28, 2018

Waterspeelplaats in De Cocksdorp

In april is de educatieve waterspeelplaats in De Cocksdorp geopend. De waterspeelplaats heeft de vorm van het eiland en biedt naast watervermaak ook leerzame informatie. Als het water uit de vijver weggepompt wordt, zijn de polders en dijken zichtbaar. De waterspeelplaats is gemaakt in opdracht van Stichting Waterrijke Perspectieven en is door de Stichting Samen.. lees meer →

05 dec 2017
december 5, 2017

“Hoera het is vandaag” editie 2018

Een beurs voor leerlingen van alle Texelse basisscholen in het teken van gezondheid, met diverse stands waarin aandacht wordt besteed aan: voeding, beweging, het eigen lichaam en ‘goed voor jezelf zorgen’. Na het succes in 2016 zal in maart 2018 deze beurs voor de schoolgaande jeugd voor de tweede maal worden georganiseerd in sporthal Ons.. lees meer →

04 dec 2017
december 4, 2017

“Team Velú heeft gewonnen!”

Schrijver Gerard Vélu, woonachtig in Oudeschild, heeft een boek geschreven over het Post-Intensive Care Syndroom (PICS), een aandoening waar hij zelf mee te maken kreeg nadat hij langdurig in het ziekenhuis opgenomen was geweest. Het boek ‘Team Vélu heeft gewonnen´ is in eerste instantie bedoeld voor lotgenoten, mantelzorgers en andere belangstellenden. Naast bovengenoemd onderwerp gaat.. lees meer →

13 okt 2017
oktober 13, 2017

Rolstoelschommel voor de Texelse Reede

Bij De Texelse Reede aan de Haffelderweg, de woonvoorziening van zorginstelling ’s Heeren Loo, is een rolstoelschommel geplaatst. Al in 2015 ontstond het idee om zo’n schommel aan te schaffen en is aan de Stichting Samen één Texel gevraagd om een bijdrage. De kosten van de schommel bedroegen (incl. btw en montage) ruim € 8.000… lees meer →

09 mei 2017
mei 9, 2017

Vaardag voor Texelaars

Op donderdag 22 juni organiseren de Texelse Rotary en Lions gezamenlijk een boottocht tijdens Sail, speciaal bestemd voor 200 Texelaars die vanwege hun leeftijd of beperking anders niet in staat zijn om de imposante Tallships van dichtbij te zien.  De Stichting Samen één Texel draagt € 1.500 bij voor een lunch aan boord, klaargemaakt door.. lees meer →

09 mei 2017
mei 9, 2017

Simulatie cabine ‘dementie’

Stichting Omring wil mantelzorgers en professionals op Texel die betrokken zijn bij het zorgen voor mensen met dementie, in een simulatie (speciale cabine) laten ervaren wat het is om dementie te hebben. Aan huur en transport van deze cabine van Into D’mentia zijn hoge kosten verbonden; de Stichting Samen één Texel draagt hieraan een steentje bij.. lees meer →

09 mei 2017
mei 9, 2017

Kunstproject op Novalishoeve

De Novalishoeve organiseert in mei en juni voor haar bewoners een bijzonder kunstproject, met workshops en een expositie, waaraan enkele professionele kunstenaars meewerken. De deelnemers werken samen aan een kunstwerk en worden zo gestimuleerd in hun creativiteit en verbeelding.  De Stichting Samen één Texel draagt hieraan € 1.000 bij. lees meer →