In maart 2016 heeft het Hospice Texel van de Stichting Samen één Texel letterlijk een ‘steuntje in de rug’ gekregen in de vorm van een garantstelling ter waarde van € 25.000 voor betaling van de salariskosten bij een eventueel tekort. Inmiddels is gebleken dat het Hospice Texel een niet meer weg te denken waardevolle rol in de Texelse samenleving vervult. De Stichting Samen één is blij daaraan een bijdrage te kunnen leveren en heeft daarop onlangs besloten de garantstelling om te zetten in een gift.