Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting Samen één Texel wordt gevormd door Texelaars die een brede maatschappelijke belangstelling hebben en betrokken zijn bij het maatschappelijke leven op Texel