24 feb 2022
februari 24, 2022

Taalhuis in de bibliotheek

De bibliotheek is gestart met het Taalhuis Texel, dat mensen ondersteunt bij het verwerven van de Nederlandse taal. De huidige collectie boeken is niet toereikend en de bibliotheek wil graag een kleine, speciaal voor deze doelgroep geschikte collectie jeugdboeken aanschaffen. Hiervoor is € 3.475 nodig, Samen één Texel schenkt € 1.175.